UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Seđad Balihodžić, dipl.san.ing., branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Znanje, stavovi i praksa o sigurnosti hrane zaposlenih u restoranima
u Travniku i Bugojnu“

dana 23. 12. 2016. godine, u 14.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.