UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Mirza Ibrahimpašić, BA Zdravlja i ekologije, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Alergeni u hrani i značaj zakonske regulative“

dana 23. 12. 2016. godine, u 13.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.