U okviru Projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes) i komponente koja se bavi unapređenjem formalnog javnog obrazovanja medicinskih sestara, Fondacija fami dodjeljuje stipendije za master i doktorske studije iz oblasti zdravstvene njege na javnim bh. fakultetima.

Pravo na prijavu imaju studenti master studija zdravstvene njege/sestrinstva ili doktorskih studija zdravstvenih nauka na nekom od javnih fakulteta u BiH. Studenti se mogu prijaviti za stipendiranje jednog ili dva semestra tekuće akademske godine koji završava(ju) do 30. novembra 2019. godine.

Obrazac za prijavu, dodatne informacije o kriterijima i potrebnoj dokumentaciji se nalaze na www.fondacijafami.org