UNIVERZITET U SARAJEVU- FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

VAŽI ZA REDOVNI, VANREDNI I DIFERENCIRANI STUDIJ (  DOBOLONJA)!!!!

O B A V J  E Š T E N J E  

PRIJAVE ZA POLAGANJE ISPITA  U SEPTEMBARSKOM  ISPITNOM ROKU PRIMAĆE SE OD :

 I TERMIN: 26. – 30.08.2019.

 II TERMIN: 05. – 09.09.2019.

PRIJAVE ZA POLAGANJE (IMATE JE DOSTUPNU NA WEB STRANICI UNSA, E-PRIJAVA),  SE PREDAJU ISKLJUČIVO UZ INDEX.

PRIJAVE ZA POLAGANJE STUDENTI DIFERENCIRANOG,VANREDNOG i REDOVNOG  STUDIJA MOGU POSLATI I POŠTOM TAKO ŠTO ĆE UZ NOVI OBRAZAC PRIJAVE ZA POLAGANJE POSLATI KOPIRANU PRVU STRANU INDEXA SA SLIKOM  I STRANU INDEXA KAO DOKAZ DA  STUDENT IMA POTPIS IZ PREDMETA ZA KOJI PREDAJE PRIJAVU ZA POLAGANJE, TE DA IMA OVJEREN ZADNJI SEMESTAR.

STUDENTI KOJI PRIJAVLJUJU ISPITE ZA POLAGANJE KAO KOMISIJSKI ISPIT ČIJA MATIČNOST NE PRIPADA FAKULTETU, UZ PRIJAVU TREBAJU DONIJETI I UPLATNICU OD 60,00KM SA UPISANIM DATUMOM UPLATE I NAZIVOM PREDMETA ZA KOJI VAŽI UPLATA (VAŽE UPLATE IZ ŠKOLSKE 2017/18 GODINE).

SAMO PRAVILNO POPUNJENE PRIJAVE, BIĆE PRIMLJENE.

NAKNADNO PRIJAVLJIVANJE ISPITA NEĆE BITI MOGUĆE.

SVU POMOĆ I INFORMACIJE STUDENTI MOGU DOBITI NA STUDENTSKOJ SLUŽBI U  RADNO VRIJEME ISTE ILI NA TEL.033 569 802.