VIJEĆE FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA
UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Mr. sci. Adnan Šehić, student III ciklusa – doktorskog studija na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Magnetno rezonantno oslikavanje lumbo-sakralne kičme metodom aksijalnog opterećenja“

29.12.2016. godine u učionici br.1. Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, ulica Bolnička 25, s početkom u 12,00 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.