VIJEĆE FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA
UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Mr. sci. Enisa Šljivo, studentica III ciklusa – doktorskog studija na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Upravljanje kvalitetom radnog života kao performansom održive radne sposobnosti i poslovne produktivnosti“

29.12.2016. godine u učionici br.1. Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, ulica Bolnička 25, s početkom u 10,00 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.