UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA  U SARAJEVU

VAŽI  ZA  DIFERENCIRANI   STUDIJ – DOBOLONJA

O B A V J E Š T E NJ E 

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA   KLINIČKA MIKROBIOLOGIJA

U JUNSKO – JULSKOM  ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

     II TERMIN: 17.07.2019.u 13.00 sati

     ISPIT ĆE SE ODRŽATI  NA OJ KLINIČKA MIKROBIOLOGIJA KCUS-TRAŽITI PROF.DR.AMELA DEDEJIĆ-LJUBOVIĆ).