UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA  U SARAJEVU

VAŽI  ZA  DIFERENCIRANI   STUDIJ – DOBOLONJA

O B A V J E Š T E NJ E 

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA   NEUROPSIHIJATRIJA

U JUNSKO – JULSKOM  ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

     II TERMIN: 15.07.2019.u 13.00 sati

     ISPIT ĆE SE ODRŽATI  U ZAVODU ZA BOLESTI OVISNOSNOSTI KS

(NAHOREVSKA 173-TRAŽITI DOC.DR.NERMANA MEHIĆ-BASARA).