UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Dijana Vukajlović, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Enterobacteriacea kao kontaminanti hrane“

dana 16. 07. 2019. godine, u 14.00 sati u prostorijama Građevinskog Univerziteta u Sarajevu, Patriotske lige 30.