UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 11.07.2019. godine

STUDIJSKI PROGRAM: Radiološke tehnologije/ vanredni studij.

SEMESTAR IV

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA  Tehnike snimanja I (drugi julski rok)

 

IndeksBroj bodovaocjena
351/16-R556 (šest)
323/15-R Nije pristupio
384/17-R576 (šest)
345/16-R505 (pet)
391/17-R758 (sedam)

 

NAPOMENA: Uvid u rezultate u terminu 11.07.2019. godine 9-13 sati.

Indekse za upis ocjene dostaviti odgovornom nastavniku, 11.07.2019.godine u 14 sati na Fakultetu zdravstvenih studija.

 

 

11.07.2019.godine                                                                                          ODGOVORNI NASTAVNIK

                                                                                                                          Doc. dr. Adnan Šehić