UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

 

Sarajevo, 09.07.2019.godine

STUDIJSKI PROGRAM __FIZIKALNA TERAPIJA             redovni/vanredni studij.

          

                         REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA _STRUČNA PRAKSA 2

 

IME I PREZIME STUDENTAKONAČNA OCJENA
136/13-FŠest (6)
172/14-FŠest (6)
163/14-FSedam (7)

 

SEMESTAR: VI

Datum,   10.06.2019                                                                                                         ODGOVORNI NASTAVNIK

                                                                                                                                             Doc.dr Samir Bojičić