UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Dana, 09.07.2019. godine

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA (03.07.2019) IZ PREDMETA METODE U MIKROBIOLOGIJI: VANREDNI STUDIJ LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE

IV semestar (2018/2019); (npp 2017/2018)

 

Broj indeksa

studenta

SEMINARSKI RAD (7-12b)PRAKTIČNI ISPIT (14-28b)TEORETSKI ISPIT (34-60b)UKUPNO BODOVAKONAČNA OCJENA
337/17-L71837,662,6šest (6)/E
284/16-L772,9pet (5)/F, FX
333/17-L7820,7pet (5)/F, FX
312/17-L91113,7pet (5)/F, FX
313/17-L92546,480,4osam (8)/C
315/17-L81534,657,6šest (6)/E
316/17-L71620,1pet (5)/F, FX
311/17-L71430,1pet (5)/F, FX
314/17-L81425,1pet (5)/F, FX
276/16-L121419,3pet (5)/F, FX
331/17-L71424,9pet (5)/F, FX
324/17-L11143560šest (6)/E
325/17-L81423,8pet (5)/F, FX
318/17-L1240,4pet (5)/F, FX
294/16-L95,52,5pet (5)/F, FX
326/17-L71821,8pet (5)/F, FX
320/17-L7145,7pet (5)/F, FX
332/17-L71742,566,5sedam (7)/D
330/17-L717,538,262,7šest (6)/E
328/17-L71728,5pet (5)/F, FX
317/17-L11203768sedam (7)/D
329/17-L11828,1pet (5)/F, FX
253/15-L10616,4pet (5)/F, FX
334/17-L82427,7pet (5)/F, FX
341/18-L71435,256,2šest (6)/E
244/15-L1120,51,4pet (5)/F, FX

 

  • Uvid u pismeni i praktični dio ispita je moguć na dan 07.2019 do 13h u prostorijama OJ Klinička mikrobiologija.
  • Upis ocjene će se izvršiti 11.07.2019 u 13.00 u prostorijama OJ Klinička mikrobiologija. Indekse na upis ocjene predaje i preuzima predstavnik grupe.
  • Studenti sa br. indeksa 319/17-L i 323/17-L se trebaju javiti 7.2019 u 14h na kolokvij praktičnog dijela nastave u prostorije OJ Klinička mikrobiologija.
  • Konsultacije za studente koji pristupaju 1. popravnom ispitu održaće se07.2019 u 14h u prostorijama OJ Klinička mikrobiologija.
  • U slučaju potrebe za izmjenom nekog od termina, obratite se odgovornom nastavniku putem e-maila (isključivo predstavnik grupe).

 

Formiranje ocjene
Broj bodovaManje od 5555-6465-7475-8485-9495-100
Ocjena5 (F, FX)6 (E)7 (D)8 (C)9 (B)10 (A)

Odgovorni nastavnik: Doc. dr Irma Salimović-Bešić