UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 02.07.2019

STUDIJSKI PROGRAM _ Studij Laboratorijskih tehnologija          redovni/vanredni studij.

SEMESTAR VI

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA    KLINIČKO HEMIJSKE LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE II _ODRŽANOG 28.06.2019.

IME I PREZIME STUDENTA BROJ BODOVAKONAČNA OCJENA
Prezime

studenta

Ime studenta  
AvdićMenisa12Pet (5)
AvdićBakir76Osam (8)
BabalukLamija10,5Pet (5)
BećirovićMerima30Pet (5)
BekrićSamira12Pet (5)
BibezićSara69Sedam (7)
DerviševićJasminka13Pet (5)
DilberovićAmila70Sedam (7)
DžekoAjla59Šest (6)
FejzićTaib82Osam (8)
HodžićMedina7Pet (5)
IvanovićPavle00
KarahmetLejla30Pet (5)
LerićNeira82Osam (8)
ObućinaFaris47Pet (5)
OsmanovićAmina71Sedam (7)
PapićElma14Pet (5)
RizvoDalila71Sedam (7)
SelimovićArnel12Pet (5)
SilajdžićNejra19Pet (5)
SmajićIlhana45Pet (5)
TahirovićAlmina16Pet (5)
VračoAdnan13Pet (5)
DizdarevićEdina68Sedam (7)
KaranovićSelma5Pet (5)
TatarAmina4Pet (5)
MajdžanićJosipa2Pet (5)
ZelićAmela8Pet (5)
BrutusAle10Pet (5)

 

NAPOMENA: Studenti su imali pravo uvida u test u terminu _01.07.2019. 17.00-20.00 DIP III sprat.

Indekse za upis ocjene dostaviti 05.07.2019 u 12.00 (kome), _prof.dr. Serdarević (termin) i (gdje) DIP III sprat.

 

Datum,

ODGOVORNI NASTAVNIK

prof.dr. Nafija Serdarević