UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 05.02.2015.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2015/16

STUDIJ FIZIKALNE TERAPIJE – VIIIsemestar

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Priprema i izrada stručnog rada(P+V)Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu(V)

Ferijalna praksa(P)

Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu(P)

Ferijalna praksa

SATNICA

10.00-11.308.30-10.00

9.30-12.00

9.00-10.30

8.00-10.30

PROSTOR

UČIONICA BR.3

HIRURŠKI AMFITEATARHIRURŠKI AMFITEATARHIRURŠKI AMFITEATAR 

PREDMET

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti(V)

Zdravstvena ekonomika(P) Zdravstvena ekonomika(V) 

SATNICA

14.00-15.3016.00- 17.30 11.00-12.30 
PROSTORHIRURŠKI AMFITEATARHIRURŠKI AMFITEATAR HIRURŠKI AMFITEATAR 

PREDMET

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti(V)

    

SATNICA

16.00-17.30    
PROSTORHIRURŠKI AMFITEATAR    
NAZIV PREDMETAPRVJFPECTSNAZIV PREDMETAPRVJFPECTS
Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti30305Zdravstvena ekonomika30305
Priprema i izrada stručnog rada15155Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu30305

Ferijalna praksa

1545 10