UNIVERZITET U SARAJEVU-

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                    III CIKLUS STUDIJA

 

OBAVJEŠTENJE

 

OVJERA  III SEMESTRA i  UPIS u  IV SEMESTAR

(VAŽI ZA MR.SCI.)

 

OBAVIĆE SE OD  01.- 05.07.2019.GODINE U RADNO VRIJEME STUDENTSKE SLUŽBE.

 

ZA OVJERU NEPARNOG (ZIMSKOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

 

  • UPLATA CIJELOG IZNOSA UPISNINE OD 2.000,00KM ZA ZIMSKI SEMESTAR
  • OSTVARENI ECTS BODOVI PREDVIĐENI NPP III SEMESTRA

(nije uslov za upis u IV semestar)

 

ZA UPIS PARNOG (LJETNOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

  • ISPUNJEN SEMSTRALNI LIST SA PREDNJE STRANE

(može se dobiti besplatno u Studentskoj službi)

  • UPLATA 1.500,00KM NA IME UPISNINE I RATE LJETNOG SEMESTRA

( uplaćujete na isti način kao pri upisu-uzorak uplatnice je na oglasnoj ploči)

 

SAMO ONI STUDENTI KOJI SE UPIŠU SEMESTAR , BIT ĆE NA SPISKU STUDENATA I MOĆI ĆE PRISUSTVOVATI NASTAVI, TE PRIJAVLJIVATI ISPITE!

STUDENTI KOJI PRI UPISU NISU KOMPLETIRALI POTREBNU  DOKUMENTACIJU I O TOME SU UPOZNATI, TREBAJU PRI OVJERI/UPISU DOSTAVITI TRAŽENO, INAČE NEĆE MOĆI OBAVITI OVJERU/UPIS.

NAKNADNA OVJERA/ UPIS NEĆE BITI MOGUĆA.

SVU POMOĆ I INFORMACIJE, STUDENTI MOGU DOBITI NA BR.TEL. 033569802.

 

 

 

Sarajevo, 17.06.2019.                                                                                                                                                 Šef Studentske službe

Mr.sci. Munib Smajović, dipl.ing., s.r.