Ass. Amela Salihović i Ass. Mufida Zukić sa studijskog programa Zdravstvene njege učestvovale su u I i II dijelu edukacije edukatora mentora kliničkih vještina u sklopu Projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (Proses) uz podršku vlade Švicarske, a koje provodi Fondacija fami i Ženevska univerzitetska bolnica (HUG). Drugi dio edukacije se održao 11.06. i 12.06.2019. godine u Zenici.  Prilikom edukacije u sklopu određenih radionica, asistenti su aktivno sudjelovali u realizaciji i prezentovanju stručnih mišljenja, znanja i vještina vezanih za samu tematiku radionice.