UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Amina Pljakić, BA Zdravstvene njege i terapije, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Multifaktorijalna procjena rizika i intervencije za sprječavanje padova i povreda kod starijih osoba u zajednici“

dana 28. 06. 2019. godine, u 10.00 sati u prostorijama Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige 30.