UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

 

Dragojla Đokić, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Epidemiološke karakteristike oboljelih od Diabetes mellitus na područiju
Republike Srpske“

u 27. 06. 2019. godine, u 09.00 sati u prostorijama Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ul. Partiotske lige 30.