UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA U SARAJEVU

VAŽI ZA VANREDNI STUDIJ – DOBOLONJA

O B A V J E Š T E NJ E 

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA        INFEKTIVNE BOLESTI 

U JUNSKO – JULSKOM ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

I TERMIN: 21.06.2019. u 15.00 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI  NA FZS.