Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2015/16

STUDIJ: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE – IV SEMESTAR

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Biohemija(V)

Grupa I

Kliničko laboratoorijska dijagnostika(P)Laboratorijske tehnologije u imunologiji (V)Kliničko laboratoorijska dijagnostika(V)Morfologija u dijagnostici (P)

SATNICA

10.00-11.30

    9.00-10.30

10.30-12.30

    8.30-10.00

10.00-11.30

PROSTOR

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTETUČIONICA BR 2

DIP

DIP

 

PREDMET

Metode u mikrobiologiji (P)

Biohemija(V)

Grupa II

Laboratorijske tehnologije u imunologiji (P)Metode u mikrobiologiji (V)Morfologija u dijagnostici (V)

SATNICA

12.30-15.00

11.30-13.00

13.00-14.30

10.30- 14.15

12.00-13.30

PROSTOR

UČIONICA BR.3

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTETHIRURŠKI AMFITEATAR

DIP

 

PREDMET

  Biohemija(P)  

SATNICA

  

15.00-18.00

  

PROSTOR

  HIRURŠKI AMFITEATAR  

 

NASTAVNI PLAN

NAZIV PREDMETAPRPRECTSNAZIV PREDMETAPRVJECTS

Kliničko laboratorijska dijagnostika

30306

Biohemija

60306

Metode u mikrobiologiji

45756Laboratorijske tehnologije u imunologiji30306

Morfologija u dijagnostici

30306