Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji i svi zainteresovani!

Izuzetna nam je čast i zadovoljstvo pozvati Vas da se i ove godine odazovete pozivu za učešće na 3. studentskom kongresu Okolišnog zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem koji se održava pod projektom “Javnozdravstveni aspekti gospodarenja otpadom – zaštitimo zdravlje i okoliš”, a u organizaciji Udruge za okolišno i javno zdravlje – Environmental and Public Health Association, EPHA.

Kongres će se održati u periodu  od 26. do 27. septembra 2019. godine u Rijeci (Republika Hrvatska), povodom obilježavanja Svjetskog Dana okolišnog zdravlja – World Environmental Health Day 2019.

Cilj nam je da unutar ovog jedinstvenog događaja svim našim kolegama, trenutnim i svršenim studentima, pružimo oblik stručnog usavršavanja, sticanje novih znanja, ostvarivanje kontakata s predstavnicima kompanija, stručnjacima i naučnicima, te mogućnost prezentovanja svojih radova, a što može pomoći u usmjeravanju i profiliranju u buduću profesionalnu karijeru.

Kongres pruža mogućnost aktivnog učešća – usmenom i/ili poster prezentacijom i pasivnog učešća- bez objave rada. Svi radovi će biti objedinjeni s radovima prezentovanim na prošlogodišnjem Kongresu, te će se kao takvi izdati u prvom zborniku radova pod nazivom- “Zbornik Okolišnog Zdravlja“.

Zbornik će u digitalnom obliku biti dostupan i na službenoj web stranici organizatora.

Kotizacije za sve učesnike su besplatne, a Kongres je otvoren za javnost – građane i medije!

Sve informacije, detaljan plan zanimljivog programa Kongresa, upute za registraciju aktivnih i pasivnih učesnika, te informacije o mogućnostima smještaja i prijevoza, možete pronaći na  web stranici: http://okolisno-zdravlje.uniri.hr/

VAŽNI DATUMI:

24. juni 2019. – Rok za slanje sažetaka

22. juli 2019. – Rok za prijave pasivnih učesnika

22. juli 2019. – Rok za slanje članaka za Zbornik radova

Kontakt osobe ispred Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu kao suorganizatora Kongresa:

ass. Minela Velagić – minela.velagic@fzs.unsa

Viši ass. Eldina Smječanin – eldina.smjecanin@gmail.com

Predsjednica Organizacionog odbora Kongresa

mr.sanit.ing. Nikolina Špoljarić – okolisno.zdravlje@gmail.com

Radujemo se Vašem učešću i dolasku!