Obavještavamo studente koji prenose ispite u narednu akademsku godinu da su prilikom prijave ispita na ISSS dužni lično doći kod Amele Šatrović, stručne saradnice za studentska pitanja, kako bi prijavili ispit, jer u suprotnom prijava ispita neće biti moguća.

Prodekan za I ciklus studija prof. dr. Bakir Katana