Obavještavamo studente I godine I ciklusa studija da će se ispit iz predmeta Zaštita i njega u urgentnim stanjima održati u sljedećim terminima:

Termin završnog ispitnog roka 24.06.2019. godine u 12:00 sati, Građevinski fakultet, učionica br. 5

Termin popravnog ispitnog roka 08.07.2019. godine u 12:00 sati, Građevinski fakultet, učionica br. 5