DOKUMENTI POTREBNI ZA PREDAJU ZAVRŠNOG RADA (RADNA VERZIJA) II CIKLUSA STUDIJA:

 1. Molba za sređenje dosijea radi odbrane završnog rada II ciklusa studija

(predaje se u Studentsku službu)

 1. Uplatnice 100KM+200KM se predaju uz molbu

(primjer uplatnice dostupan na oglasnoj ploči i WEB stranici)

 1. Ovjeren ljetni semestar
 • potrebno je da student ima potpis u II semestru od predmetnog nastavnika i
 • ako su izvršene sve finansijske obaveze upisnine
 1. Pečat u index iz biblioteke da nema dugovanja knjiga
 2. Upisane sve ocjene u index  iz zimskog semestra

 

NAKON OBAVLJENOG U STUDENTSKOJ SLUŽBI, PREDAJE SE GĐI ADNANI ŠAPČANIN (U BIBLIOTEKU) SLJEDEĆE:

 1. Prijepis ocjena  tražen putem ISSS aplikacije kao dokaz položenih svih ispita
 2. 3 spiralno uvezana rada
 3. Saglasnost mentora za predaju neukoričenog rada- RADNE VERZIJE (IZ UPUSTVA)
 4. Zahtjev za ocjenu završnog rada- RADNE VERZIJE (IZ UPUSTVA)