OBAVJEŠTAVAMO studente II ciklusa studija (REDOVNI I SAMOFINANSIRAJUĆI) akademske 2018/2019. godine da svoje Završne radove mogu predati u terminima:

I termin od 06.06.2019 god. do 14.06.2019 god.

II termin od 01.07.2019 god. do 08.07.2019 god.

III termin od 26.08.2019 god. do 02.09.2019 god.

IV termin od 06.09.2019 god. do 13.09.2019 god.