Studenti Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, studijskog programa Zdravstvena njega i terapija, će uz podršku Fakulteta zdravstvenih studija učestvovati na XVII Simpozijumu medicinskih sestara – tehničara i babica Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, koji će se održati u Hotelu Lavina na Jahorini od 06.06. do 09.06.2019. godine.
Studenti će na simpoziju prezentovati naučne radove na temu:
Dino Žutić: Važnost, uloga i primjena sestrinskih dijagnoza u procesu zdravstvene njege;
Ajla Kadrić: Upotreba sestrinske anamneze u procesu zdravstvene njege; 
Neira Džaferagić: Otpusno pismo zdravstvene njege. 
Finansijsku podršku studentima za učešće na simpoziju je obezbjedila Komora medicinskih sestara i tehničara Kantona Sarajevo.