UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 05.02.2015.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2015/16

STUDIJ: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE – VIII SEMESTAR

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Izrada stručnog rada iz laboratorijske tehnologije(P+V)Aplikativne metode u kultivaciji humanih stanica(P) Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu(P)Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu(V)

SATNICA

10.00-11.30

7.45-9.15

 9.00-10.308.30-10.00

PROSTOR

UČIONICA BR.3

UČIONICA BR 3 HIRURŠKI AMFITEATARHIRURŠKI AMFITEATAR

PREDMET

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti (V)Zdravstvena ekonomika(P) Zdravstvena ekonomika(V)Aplikativne metode u kultivaciji humanih stanica(V)

SATNICA

14.00- 15.3016.00- 17.30 11.00-12.30

10.30-12.00

PROSTOR

HIRURŠKI AMFITEATARHIRURŠKI AMFITEATAR HIRURŠKI AMFITEATARINSTITUT ZA GENETSKI INŽINJERING

PREDMET

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti (P)    

SATNICA

16.00- 17.30    

PROSTOR

HIRURŠKI AMFITEATAR    

 

NASTAVNI PLAN

NAZIV PREDMETAPRVJECTSNAZIV PREDMETAPRVJECTS
Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti30305Zdravstvena ekonomika30305
Izrada stručnog rada iz laboratorijske tehnologije154510Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu30305
Aplikativne metode u kultivaciji humanih stanica30305