Predavanje Dr. Aide Šarić na temu “Predstavljanje odjela za biomedicinska istraživanja Medicinskog Univerziteta u Gracu i aplikativne metode u radu sa eksperimentalnim životinjama” održat
će se u petak, 19.04.2019. godine, u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu sa početkom u 10 sati.