Raspored ljetnog semestra I ciklusa studija ak. 2018.-2019. godine. – Redovni i redovni i samofinansirajući studij