Obavještavamo studente Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu da od dana 25.03.2019. godine sve uplate vrše na novi Depozitni račun Kantona Sarajevo 141 196 53200084 75 otvoren kod Bosna Bank International d.d. Sarajevo.