Obavještavamo studente da se u periodu od 25.03.2019. do 31.03.2019. godine kompletna nastava za II, III i IV godinu I ciklusa studija odgađa. Termini nadoknade nastave će biti naknadno definisani s odgovornim nastavnicima.

Nastava za I godinu I ciklusa studija u navedenom periodu će se odvijati bez promjena prema već definisanom rasporedu.