Raspored predavanje i vježbi za ljetni semestar ak 2015/2016 – radiološke tehnologije

/Raspored predavanje i vježbi za ljetni semestar ak 2015/2016 – radiološke tehnologije

Raspored predavanje i vježbi za ljetni semestar ak 2015/2016 – radiološke tehnologije

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2015/16

STUDIJ: RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE- IV SEMESTAR

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

 

Radiografska

morfologija (P)

Tehinike snimanja I (P) Tehnike ultrazvuka (P) Konvencionalne radiološke metode (V) Tehinike snimanja I (V)

SATNICA

      

9.00 – 11.30

 

9.00 – 11.30

 

8.30 – 10.00

 

8.00-11.00

 

9.30 – 12.30

PROSTOR

HIRURŠKI AMFITEATAR

 

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

 

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

 

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

 

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

PREDMET

 

Tehinike snimanja I (V)

Radiogragfska morfologija(V) Tehnike ultrazvuka (V) Konvencionalne radiološke metode (P)  

SATNICA

 

12.00 – 13.30

 

12.00 – 14.30

 

10.30-12.00

 

12.00-13.30

 

PROSTOR

 

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

 

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

 

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

 

UČIONICA BR. 3

 

NASTAVNI PLAN

NAZIV PREDMETA PR PR ECTS NAZIV PREDMETA PR VJ ECTS
Konvencionalne radiološke metode 30

 

60

 

7 Radiografska morfologija 45 45 7

Tehinike snimanja I

 

45 90 10 Tehnike ultrazvuka (UZ) 30 30 6

                                                          

2018-07-05T17:32:17+00:0009. feb, 2016.|Categories: Nekategorisano|Tags: |