Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2015/16

STUDIJ: RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE- IV SEMESTAR

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

 

Radiografska

morfologija (P)

Tehinike snimanja I (P)Tehnike ultrazvuka (P)Konvencionalne radiološke metode (V)Tehinike snimanja I (V)

SATNICA

      

9.00 – 11.30

 

9.00 – 11.30

 

8.30 – 10.00

 

8.00-11.00

 

9.30 – 12.30

PROSTOR

HIRURŠKI AMFITEATAR

 

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

 

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

 

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

 

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

PREDMET

 

Tehinike snimanja I (V)

Radiogragfska morfologija(V)Tehnike ultrazvuka (V)Konvencionalne radiološke metode (P) 

SATNICA

 

12.00 – 13.30

 

12.00 – 14.30

 

10.30-12.00

 

12.00-13.30

 

PROSTOR

 

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

 

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

 

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

 

UČIONICA BR. 3

 

NASTAVNI PLAN

NAZIV PREDMETAPRPRECTSNAZIV PREDMETAPRVJECTS
Konvencionalne radiološke metode30

 

60

 

7Radiografska morfologija45457

Tehinike snimanja I

 

459010Tehnike ultrazvuka (UZ)30306