U sklopu Međunarodnih Dana Sanitarnog Inžinjerstva 2019 (Sarajevo-Zagreb-Ljubljana-Niš), u Sarajevu u periodu od 3. do 5. Oktobara održat će se – II Simpozij sanitarnog inžinjerstva u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učesćem. Pored predstavljanja najnovih dostignuća iz sanitarne profesije, ovaj put organizujemo i tematske edukacije, profesionalne akademije, plenearna predavanja, predstavljanje i promocije knjiga, izložbe, sesije studenata sanitarnog inžinjerstva, projekcije filmova…
Uskoro više informacija.