PRIJAVE ZA POLAGANJE ISPITA  U APRILSKOM  ISPITNOM ROKU PRIMAĆE SE OD:

I  TERMIN : 18.-22.03.2019.

II  TERMIN:  08.– 12.04.2019.

PRIJAVE ZA POLAGANJE SE PREDAJU ISKLJUČIVO UZ INDEX.

PRIJAVE ZA STUDENTE DOBOLONJCE MOŽETE ISPRINTATI NA WEB STRANICI UNSA.

SAMO PRAVILNO POPUNJENE PRIJAVE, BIĆE PRIMLJENE.

NAKNADNO PRIJAVLJIVANJE ISPITA NEĆE BITI MOGUĆE.

SVU POMOĆ I INFORMACIJE STUDENTI MOGU DOBITI U RADNO VRIJEME STUDENTSKE SLUŽBE ILI NA TEL.033 569 802.

STUDENTSKA SLUŽBA