Poštovani diplomanti / magistranti,

Uz najiskrenije čestitke i najljepše želje povodom diplomiranja / magistriranja, obavještavamo Vas o sljedećem:

U prostorije Fakulteta zdravstvenih studija ste se dužni javiti 05.11.2016. godine u vremenu od 08.00 – 09.30 sati, kao bi ste preuzeli ulaznicu za ulazak u Olimpijsku dvoranu „Juan Antonio Samaranch (Zetra) , kako bi preuzeli Vaša originalna dokumenta i index (ukoliko niste preuzeli ranije), potpisali se u knjigu diplomiranih studenata, te da biste mogli pristupiti svečanoj dodjeli diploma. (samo sa ulaznicom biće dozvoljen ulazak u dvoranu diplomantu/magistrantu – na pažnju diplomantima/magistrantima!).

Svečana Promocija počinje u subotu 05.11.2016. godine okupljanjem diplomanata / magistranata na platou ispred Olimpijske dvorane Zetra, najkasnije do 10.00 sati.

Nakon toga, ulazi se u dvoranu (ulaz C) i diplomanti /magistranti sjedaju na mjesta predviđena za Fakultet zdravstvenih studija u parteru dvorane (vidljivo na pozivnici).

Skreće se pažnja diplomantima/magistrantima da zbog nemogućnosti parkiranja ispred Olimpijske dvorane Zetra, na promociju ne dolaze automobilima.

Svi diplomanti/magistranti sjedaju, isključivo, na unaprijed označena mjesta sa imenom i prezimenom svakog diplomanta/magistranta, jer će redoslijed dodjele diploma biti po tom redoslijedu (sjeda se po abecednom redu). Svi koji dobiju ulaznicu za ulazak, trebaju biti na svojim mjestima do 10.30 sati. (upute o načinu ulaska u dvoranu, mjestu predviđenom za sjedenje za diplomante / magistrante Fakulteta zdravstvenih studija, mjesta predviđena za roditelje/goste, imate u pisanoj formi na web stranici Univerziteta u Sarajevu, web stranici Fakulteta zdravstvenih studija, te na ulaznici koju ćete preuzeti na Fakultetu)

Svečana Promocija počinje u 11.00 sati i nakon toga niko neće moći ući u dvoranu.

U toku Promocije, studenti će polagati svečanu Hipokratovu zakletvu zajedno sa ostalim diplomantima/magistrantima Fakulteta Medicinske grupacije, a o čemu će biti obavješteni od voditelja same Promocije.

Nakon što se završi ceremonijalni dio svečane Promocije, Dekanese promotori Prof.dr. Dijana Avdić i Prof.dr. Fatima Jusupović , prilaze mjestu za dodjelu diploma, a koja će se održavati na 2 posebna mjesta i to:

– prvi sto je predviđen za dodjelu diploma magistrima struke (II ciklus) i diplomantima (I ciklus) , po abecednom redu kako magistranti/diplomanti i sjede (cijelo vrijeme će imena magistara struke/diplomanata biti na projektnom platnu pripremljenom uz sto predviđenom za dodjelu diploma)

– drugi sto je predviđen za dodjelu diploma magistrima nauka, te diplomantima VII stepena obrazovanja (dobolonjski način studiranja) po redoslijedu kako magistri nauka i diplomanti i sjede po abecednom redu (cijelo vrijeme će imena magistara nauka / diplomanata biti na projetnom platnu pripremljenom uz sto predviđenom za dodjelu diploma)

Diplomu uručuju Dekanese promotori i diplomant/magistrant se nakon dobijanja diplome upućuje prema izlazu iz dvorane. Time je svečanost Promocije za diplomanta/magistranta završena.

Napomena:

  • Mole se studenti da se pridržavaju uputa i satnice iz ove obavijesti.
  • Skreće se pažnja diplomantima/magistrantima da zbog nemogućnosti parkiranja ispred Olimpijske dvorane Zetra, na promociju ne dolaze automobilima.
  • Roditelji/gosti koji uz ulaznicu budu prisustvovali Svečanoj Promociji će moći sići sa tribina u parter tek nakon završetka dodjele diploma- važno!
  • Samo oni diplomanti / magistranti koji se jave u Studentsku službu u naznačeno vrijeme (subota 05.11.2016. godine, u periodu od 08.00 – 09.30 sati ), moći će pristupiti svečanoj Promociji podjele diploma.
  • Studenti koji ne budu na svečanoj Promociji, svoje diplome i ostalu dokumentaciju mogu preuzeti na Studentskoj službi od 14.11.2016. godine u vremenu od 12.00-14.00 sati.
  • Studentska služba Fakulteta zdravstvenih studija se nalazi u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.
  • Svu pomoć i informacije , diplomanti/magistranti mogu dobiti na telefon
    033 569 800 ili lično na Studentskoj službi Fakulteta.

Srdačani pozdravi!

DEKANESA
Prof.dr. Dijana Avdić

Screen Shot 2016 10 21 at 13.16.16