Uposlenicama i studenticama Fakulteta zdravstvenih studija, kao i svim građankama Bosne i Hercegovine čestitamo 8. mart, Međunarodni dan žena!

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu