U okviru predmeta Profesionalna rehabilitacija studenti sedmog semestra Studij fizikalne terapije posjetili su Fond za zapošljavanje osoba sa onesposobljenjem.

{gallery}/novosti/fond1{/gallery}