Obavještavamo redovne i redovne samofinansirajuće studente II semstra studijskih programa Laboratorijske tehnologije i Sanitarno inžinjerstvo I ciklusa studija da će se uvodno predavanje za predmet Stručna praksa/Stručna praksa u oblasti javnog zdravstva održati prema sljedećem rasporedu:

Studijski program Laboratorijske tehnologije: petak, 08.03.2019. godine u 09:45 sati, Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju

Studijski programa Sanitarno inžinjerstvo, petak 08.03.2019. godine u 10:30 sati, Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju