S ciljem približavanja informacija o programu Erasmus+,trenutnim otvorenim konkursima, procesu prijavljivanja i prikupljanja dokumenata, te ostalih potrebnih informacija za uspješno prijavljivanje, Služba za međunarodnu saradnju organizuje MEĐUNARODNI INFORMATIVNI DAN za studente, nastavnike i saradnike Univerziteta u Sarajevu. Informativni dan će se održati u UTORAK, 8. NOVEMBRA 2016. GODINE SAPOČETKOM U 12:00 SATI U REKTORATU UNIVERZITETA U SARAJEVU. Pored predstavnika Službe za međunarodnu saradnju, informativnom danu će prisustvovati kolege sa partnerskih EU univerziteta: Tehnički univerzitet u Rigi (Latvija), Univerzitet u Groningenu (Nizozemska) i Univerzitet u Granadi (Španija) koji će kroz svoju prezentaciju pobliže upoznati sve prisutne sa studijskim mogućnostima ovih univerziteta. Dodatne informacije sudostupne na www.erasmus-unsa.ba.

Kako bi studentima predstavili cjelokupnu ponudu studija u Francuskoj, različite procedure upisa te različite mogućnosti finansiranja, uključujući i stipendije Vlade Francuske, Francuska ambasada i Campus France u Bosni i Hercegovini organizuju po treći put SAJAM STUDIJA (STUDENTSKI DANI 2016) koji će se održati 07. NOVEMBRA 2016., OD 10:00 DO 15:30, NA AKADEMIJI LIKOVNIH UMJETNOSTI UNIVERZITETA U SARAJEVU. Na sajmu će učestvovati najprestižnijih 9 francuskih univerziteta (Université de Bordeaux, Université d'Artois, Université de Poitiers, EPITECH, Université technique de Belfort, Sciences PO Paris, UTC Campiègne, Univesrité de Lyopn, INSA Rouen). Ovaj sajam je prilika za srednjoškolce i studente u Bosni i Hercegovini da dobiju sve informacije koje se odnose na studij u Francuskoj (na francuskom i engleskom jeziku) u svim oblastima, o različitim upisnim procedurama i mogućnostima finansiranja. Sa druge strane, 07. novembra 2016. će se održati 04. Naučni komitet (15:30-17:30), takođe na Akademiji likovnih umjetnosti Sarajevo. Cilj održavanja ovog Komiteta je jačanje univerzitetske saradnje između naše dvije države. Saradnja između Univerztieta u Sarajevu i francuskih univerziteta jača iz godine u godinu i želimo je dodatno produbiti na bilaterlanoj osnovi, u skolpu Erasmus +, ili saradnjom sa Univerzitetskom Agencijom Frankofonije, čiji je član i Univerzitet u Sarajevu. Molimo da potvrde prisustvo na Komitetu, na sljedeći mail na adresu: Madame Catherine Palpant, Ataše za saradnju ([email protected]), najkasnije do 29.10.2016.godine.

Affiche Salon 2016 web2 Poster Info dan 8.11

Sudentski dan 2016 [PDF]