Obavještavamo redovne i redovne samofinansirajuće studente II semstra I ciklusa studija da se nastava iz predmeta Engleski jezik planirana za 04.03.2019. godine odgađa. Nastava iz navedenog predmeta će se odvijati od naredne sedmice prema definisanom terminu.