Obavještavamo redovne i redovne samofinansirajuće studente II semstra svih studijskih programa I ciklusa studija da će se u prvoj sedmici ljetnog semestra održati uvodna predavanja za predmet Stručna praksa/Stručna praksa u oblasti javnog zdravstva/Kliničko osposobljavanje I prema sljedećem rasporedu:

  • Studijski program Fizioterapija – Doc. dr. Muris Pecar, 08.03.2019. godine (petak) u 09:00 sati, Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju
  • Studijski program Radiološke tehnologije – Doc. dr. Fuad Julardžija, 08.03.2019. godine (petak) u 10:30 sati, Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju
  • Studijski program Sanitarno inžinjerstvo – Prof. dr. Zarema Obradović,  08.03.2019. godine (petak) u 12:00 sati, Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju
  • Studijski program Laboratorijske tehnologije – Prof. dr. Amela Dedeić Ljubović, 8.03.2019. godine (petak) u 14:30 sati, Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju
  • Studijski program Zdravstvena njega – Doc. dr. Jasmina Mahmutović, 04.03.2019. godine (ponedeljak) u 09:00 sati, Učonica br. 3. FZS.