Raspored predavanja i vježbi za Izborni predmet II ciklusa (radiološke tehnologije)

 IZMJENA RASPOREDA

Raspored predavanja za REDOVNE studente II ciklusa studija 2016/2017

UČIONICA 1- Predavanja- Redovni studenti

(PETAK) 21.10.2016 od 15.00 do 17.15   Doc.dr. Nermina Kantardžić

(PETAK) 28.10.2016 od 15.00 do 17.15   Doc.dr. Zulejha Merhemić

(PETAK) 04.11.2016 od 15.00 do 17.15   Doc.dr. Amela Mornjaković

(PETAK) 11.11.2016 od 15.00 do 17.15   Prof.dr. Lidija Lincender

(PETAK) 18.11.2016 od 15.00 do 17.15   Prof.dr. Elma Kučukalić

(PETAK) 25.11.2016 Dan državnosti (neradni dan)

(PETAK) 09.12.2016 od 15.00 do 17.15   Prof.dr. Fahrudin Smajlović

(PETAK) 16.12.2016 od 15.15 do 17.15   Prof.dr. Fahrudin Smajlović

                 16.12.2016 od 17.15 do 19.00   Dr. Mr. Denis Bulja

                                                                 (nadoknada za 25.11.2016 g)

 

Raspored vježbi za REDOVNE studente II ciklusa studija 2016/2017

UČIONICA 1- Vježbe (seminarski radovi)- Redovni studenti

 

(PETAK) 21.10.2016 od 18.45 do 19.30 Mr. Senada Atić Halilović

(PETAK) 28.10.2016 od 17.15 do 19.00   Mr.Tinjak Enis

(PETAK) 04.11.2016 od 17.15 do 19.00 Mr. Ristanić Mirjana

(PETAK) 11.11.2016 od 17.15 do 19.00   Mr. Adnan Šehić

(PETAK) 18.11.2016 od 17.15 do 19.00   Dr.sc. Fuad Jurladžija

(PETAK) 25.11.2016 od 17.15 do 19.00   Dr. Mr. Denis Bulja

(PETAK) 09.12.2016 od 17.15 do 19.00   Dr.Mr. Besima Hadžihasanović