UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Rabija Karahodža, BA Zdravlja i ekologije, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Stanje uhranjenosti školske djece na području grada Goražda“

dana 04. 03. 2019. godine, u 12.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.