UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                  REDOVAN STUDIJ!!!

U SARAJEVU

                     O B A V J E Š T E N J E

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA NA II CIKLUS STUDIJA ZA AKAD. 2016./17. GOD., OBAVIĆE SE OD

17.10.-24.10.2016.GOD. U VREMENU OD 12.00-14.00 SATI.

ZA UPIS JE POTREBNO SLJEDEĆE:

  1. 2 SLIKE (4 X 6 cm)

  1. INDEX I UPISNI MATERIJAL

         ( MOŽE SE DOBITI U STUDENTSKOJ SLUŽBI UZ DOKAZ O UPLATI                                    

       30.00KM -UPLATNICA SE DOBIJE U STUDENTSKOJ SLUŽBI)

    

  1. LJEKARSKO UVJERENJE IZDATO OD STRANE ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA (ULICA PATRIOTSKE LIGE 36, NALAZI SE NA POLA PUTA IZMEĐU STADIONA KOŠEVO I ARHITEKTONSKOG FAKULTETA)
  1. UPLATA 130 KM NA IME PARTICIPACIJE U TROŠKOVIMA STUDIJA AKAD.16./17.              

                 (UPLATNICA SE DOBIJE NA STUDENTSKOJ SLUŽBI)

  1. UPLATA 5 KM NA IME OSIGURANJA STUDENTA AKAD.2016./17.

   (UPLATNICA SE DOBIJE NA STUDENTSKOJ SLUŽBI)

      

  1. UPLATA 20 KM NA IME KORIŠTENJA BIBLIOTEKE AKAD.2016./17.

             (UPLATNICA SE DOBIJE NA STUDENTSKOJ SLUŽBI)

  1. UPLATA 10 KM NA IME IZDAVANJA UVJERENJA U 2016./17.

       (UPLATNICA SE DOBIJE U STUDENTSKOJ SLUŽBI)

  1. UPLATA 10 KM NA IME KORIŠTENJA ISSS U 2016./17.

       (UPLATNICA SE DOBIJE U STUDENTSKOJ SLUŽBI)

  1. UPLATA 10 KM NA IME RAZVOJA ISSS U AKAD.2016./17.

(UPLATNICA SE DOBIJE U STUDENTSKOJ SLUŽBI)

SVI OBRASCI SE MORAJU POPUNITI ČITKO, INAČE NEĆE BITI PRIMLJENI. ZA SVA EVENTUALNA PITANJA I POMOĆ PRI POPUNJAVANJU, OBRATITE SE STUDENTSKOJ SLUŽBI.

NAKNADNI UPIS NEĆE BITI MOGUĆ!!!!.

STUDENTI SU SE NA SVIM UPLATNICAMA DUŽNI POTPISATI, UPISATI DATUM I SVRHU UPLATE, PRIMAOCA UPLATE, TE PREDATI ORIGINALNU UPLATNICU.

SUBOTA 22.10.2016. JE RADNI DAN.

17.10.2016.                                                               STUDENTSKA SLUŽBA