VIJEĆE FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA

                                        UNIVERZITETA U SARAJEVU

                                                    OBJAVLJUJE

Vanda Zovko Omeragić, mr. fizikalne terapije, studentica III ciklusa studija – doktorskog studija na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Procjena efekata kineziterapije FADI indeksom nakon prijeloma skočnog zgloba“

25.02.2019. godine u učionici br.1. Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, ulica Bolnička 25, s početkom u 12,30 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.

                                                                                                Iz Dekanata Fakulteta

Sarajevo, 15.02.2019. god.