Obavještavamo studente II ciklusa studija (Redovne i  redovne samofinansirajuće), da su za svoju odabranu temu usvojenu na 4. redovnoj sjednici Vijeća Fakulteta dužni  popuniti:

– obrazac (prijava teme završnog rada) uz konsultaciju sa potencijalnim mentorom (dva primjerka), i 

-(biografiju kandidata), tedostaviti u biblioteku fakulteta kod gospode Adnane Šapčanin-Mašala od 18.02.2019 g. do 01.03.2019 god.

Obrazac – Prijava teme Završnog rada II cikusa studija

Primjer pisanja biografije