Na 4. redovnoj sjednici Vijeća Fakulteta zdravstvenih studija održanoj u četvrtak 14.02.2019. godine usvojen je prijedlog tema Završnih radova II ciklusa studija ak. 2018./2019. godine.

Teme Završnih radova II ciklusa studija ak. 2018./2019. godine