UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

 

STUDIJ ZDRAVSTVENA NJEGA I TERAPIJA

Predmet: Zdravstvena zaštita u katastrofama

Način studiranja: VANREDNO

Red.br:Ime i prezime studentaBroj indexaOcjena
1.Babić Amna410/15-ONije ocjenjen/nije pristupio
2.Balta Jasmina437/15-OOsam (8)
3.Buljugić Armin389/14-OOsam (8)
4.Čavčić Elvira402/15-OSedam (7)
5.Emšo Amra435/15-OOsam (8)
6.Hadžić Nedim445/15-OSedam (7)
7.Hodžić Mirsad421/15-OSedam (7)
8.Jajetović Asim408/15-OOsam (8)
9.Jajetović Kerim409/15-OOsam (8)
10.Jašarević Melisa439/15-ODevet (9)
11.Kapidžić Mersiha436/15-OSedam (7)
12.Kljajić Medina412/15-OSedam (7)
13.Limo Emina418/15-OOsam (8)
14.Popara Sedin430/15-OOsam (8)
15.Salčinović Nejira420/15-OSedam (7)
16.Škrijelj – Oglečevac Sanela403/15-ODeset (10)
17.Šljivo Amina413/15-ODevet (9)
18.Tarić Jasmina366/14-OSedam (7)
19.Tihić- Ahmetović Sija419/15-ODevet (9)
20.Topalović Nejra414/15-OOsam (8)

 

Doc.dr Suada Branković