UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Broj: 04-7-1329/16
Sarajevo, 12.10.2016.

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigiranu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata

Mr.sci. ADNANA ŠEHIĆA, zaposlenog na Klinici za radiologiju, Univerzitetski klinički centar Sarajevo.

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Magnetno rezonantno oslikavanje lumbo-sakralne kičme metodom aksijalnog opterećenja

KOMISIJA ZA OCJENU PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE:

Predsjednik: Dr. Dijana Avdić, redovni profesor za oblasti „Kineziologija i kineziterapija“, „Rehabilitacija“ i „Istraživanje u sistemu zdravstvene zaštite“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

Članovi:

1. Dr. Sandra Zubović, mentor i član – vanredni profesor za predmet „Kompjuterizirana tomografija-CT“, „Primjena informatike u radiodijagnostici“ i „Digitalna suptrakciona angiografija-DSA“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu,

2. Dr. Fahrudin Smajlović, član – vanredni profesor za oblast „Radiološke tehnologije u radiodijagnostici“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE O OCJENI PREZENTACIJE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGIRANE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA: Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu (prostorije biblioteke), radnim danima od 09,00-15,00 od 12.10.2016. do 11.11.2016. godine.