UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Broj: 04-7-1337/16
Sarajevo, 12.10.2016.

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigiranu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata
Mr.sci. ENISE ŠLJIVO, zaposlene u Zdravstvenoj ustanovi za specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika Fabrike duhana Sarajevo.

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Upravljanje kvalitetom radnog života kao performansom održive radne sposobnosti i poslovne produktivnosti

KOMISIJA ZA OCJENU PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE:

Predsjednik: Dr. Dijana Avdić, redovni profesor za oblasti „Kineziologija i kineziterapija“, „Rehabilitacija“ i „Istraživanje u sistemu zdravstvene zaštite“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

Članovi:

1. Dr. Fatima Jusupović, mentor i član – redovni profesor za oblasti „Okolinsko zdravlje“, „Upravljanje vodom, hranom i ishranom“ i „Sanitarna inspekcija i metode sanitarnog nadzora“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu,

2. Dr. Aida Rudić, član – vanredni profesor za oblast „Zaštita i njega individualnog zdravlja“ i „Zaštita i njega zdravlja porodice“, na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE O OCJENI PREZENTACIJE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGIRANE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA: Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu (prostorije biblioteke), radnim danima od 09,00-15,00 od 12.10.2016. do 11.11.2016. godine.